Pendidikan Dasar 25 Oktober 2022 (KP Batang Tarang)

Pendidikan Dasar Selasa, 25 Oktober 2022

Pelaksana  : KP Batang Tarang

Tempat      : Dusun Mungguk Bungkang

Fasilitator : Jeny Venolosa, S.E